โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

บริษัท กฎหมาย นารา จำกัด , นาราการบัญชี

ผู้สนับสนุน


 

บริษัท กฎหมาย นารา จำกัด , นาราการบัญชี

เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

Line ID: nara53

อีเมล์: info@53ac.com ; 53ac.com@gmail.com

www.53ac.comบริการ :

จดจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานผู้แทน  ใบทะเบียนการค้า เครื่องหมายการค้า จัดทำงบการเงิน เปลี่ยนแปลงบริษัทมหาชน ใบอนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก ตรวจสอบบัญชีบริษัท เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ แก้ไขตราประทับ เพิ่มทุนจดทะเบียน  ฟื้นกิจการคืนสู่ทะเบียน

บริการอื่นๆ  

คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารทางทะเบียน คัดงบการเงิน คัดโฉนดที่ดิน แปลเอกสาร  รับรองเอกสารโนตารี่ พับลิค เป็นตัวแทนเข้าพบหน่ายงานราชการ  เคลียร์บัญชี-ภาษีต่างๆ  จัดทำรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น